Afstandsbepaling in het heelal

Een korte uiteenzetting hoe afstanden in het heelal bepaald worden van nabije objecten. Parallax-verschuiving Om het principe van de parallaxverschuiving te begrijpen dient men eerst de volgende kleine proef te doen. Hou een vinger op enkele centimeter van je neus en bekijk hem afwisselend - door met de ogen te knipperen - met linker- en rechteroog. Je ziet hoe je vinger verspringt ten opzichte van de achtergrond. Herhaal nu dit alles, maar hou je vinger op een grotere afstand. Nog steeds lijkt de vinger te verspringen, maar nu veel minder. De verklaring hiervoor kan men op de onderstaande figuur [...]