Het Binoculair : een astronomisch instrument ?

In tegenstelling tot wat velen denken is het binoculair, of [...]