Het Binoculair : een astronomisch instrument ?

In tegenstelling tot wat velen denken is het binoculair, of de verrekijker wel degelijk een astronomisch instrument. In dit artikel zullen we trachten hier enkele bewijzen van te geven. De twee binoculairs die we hiervoor gebruiken, zijn een veel verspreide 7x50 en een ietwat groter instrument, namelijk 20x80. We zullen eerst enkele technische begrippen verklaren : 1) De uittreepupil De uittreepupil is de diameter van de lichtbundel die de verrekijker langs de oculairs verlaat. Hoe groter deze diameter is, hoe meer licht ons oog ontvangt en bijgevolg hoe lichtsterker het instrument in verhouding is. Hoe berekent men deze doorsnede [...]